Fitting

Club Head Speed

Dynamic Loft

Přesněji jde o vertikální úhel úderové plochy hlavy hole ve středovém bodě kontaktu hole s míčkem v době jeho maximální komprese. Jde o množství stupňů, které má hlava hole v...

Ball Speed

Ball Speed

Ball Speed je rychlost míče ihned po jeho zásahu nebo-li po impaktu. Rychlost míče je generována rychlostí hlavy hole v impaktu. Nekvalitní impakt, tedy rány zasažené mimo střed líce redukují...

Club Head Speed

Launch Angle

Launch Angle je úhel pod kterým míč startuje po úderu a je vztažen vůči povrchu. Vzletový úhel vysoce koreluje s dynamickým loftem hole, což je úhel úderové plochy hlavy hole...

Club Head Speed

Club Head Speed

Rychlosti hlavy hole těsně před zasažením míče říkáme Club Head Speed. Čím je rychlost vyšší, tím vyšší je i potenciální vzdálenost, které můžeme dosáhnout. Přidáním 1 MPH v rychlosti švihu...

Ball Speed

Carry Distance

Carry Distance je vzdálenost, kterou urazí míč vzduchem. Je důležité si uvědomit, že hodnota je měřena/uváděna v případech, kdy místo odkud byl míč odpálen, je ve stejné výšce jako místo...

Ball Speed

Attack Angle

Attack Angle je sestupný nebo vzestupný úhel přiblížení hlavy hole k míči v době maximální komprese míče. Úhel se měří vůči povrchu na kterém míč právě leží. S ohledem na...

Stránka 2 z 3 1 2 3